läsa Flickor, pojkar, individer. SOU 2010:99 pdf ebook

läsa Flickor, pojkar, individer. SOU 2010:99 pdf ebook

Flickor, pojkar, individer. SOU 2010:99

 • Siffra: 513485374989944
 • Författare:
 • Språk: Sveriges
 • Utvärdering: 4.7/5 (Votes: 1401)
 • Paperback : 155 sidor
 • Tillgänglighet: En lager
 • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Traditionella könsroller hindrar både pojkar och flickor i skolan!

Pojkar och flickor får inte samma förutsättningar att lära sig och trivas i skolan. Flickor presterar bättre än pojkar, flickor mår sämre än pojkar, flickor utsätts oftare för trakasserier och både pojkar och flickor hindras av traditionella könsroller. Det är slutsatser som kommit fram när DEJA nu presenterar sitt slutbetänkande.
För att långsiktigt stärka jämställdheten i skolan föreslår DEJA bl.a.:

 • Nuvarande reglering av åtgärder och förbud mot diskriminering och trakasserier av barn och ungdomar flyttas från diskrimineringslagen till skollagen.
 • Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet bör gemensamt ta fram allmänna råd om hur man tidigt kan identifiera och hjälpa flickor och pojkar med psykosociala svårigheter.
 • Skolan bör ha ett övergipande jämställdhetsmål med följande lydelse: »Jämställdhet i skolan råder när flickor och pojkar har samma makt och möjlighet att påverka skolan, det egna lärandet och den egna utvecklingen.»
 • Skolverket bör ta fram allmänna råd och annat stödmaterial för att förbättra undervisningen i läsning och skrivning.
 • Skolverket bör anordna särskild utbildning för lärare eller skolledare om sex- och samlevnad och i samråd med Skolinspektionen granska kvaliteten i undervisningen i ämnet.
 • Skolverket bör ändra målformuleringarna i rektorsutbildningen så att jämställdheten genomsyrar denna. Ett obligatoriskt moment om hedersproblematiken bör ingå i utbildningen.
 • Relaterade böcker

  Söka