ladda ner online Koll på matematik 2B epub, pdf

ladda ner online Koll på matematik 2B epub, pdf

Koll på matematik 2B

  • Siffra: 482078564590822
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.9/5 (Votes: 1840)
  • Paperback : 191 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Koll på matematik - vårt nya läromedel i matematik för lågstadiet!

Koll på matematik är ett livfullt och inspirerande läromedel som möjliggör en bra och målinriktad matematikundervisning. Läromedlet lyfter fram matematiska begrepp och elevernas lärande stöds genom ett formativt förhållningssätt. Metoder för självbedömning används kontinuerligt.

Formativt förhållningssätt och bedömning
Formativ bedömning innebär att kontinuerligt och frekvent klargöra var eleven står, vart eleven är på väg och hur eleven ska nå dit. Koll på matematik 1-3 är konstruerad utifrån följande principer för formativt lärande:

- Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg.
- Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram belägg för lärande.
- Ge feedback som för lärandet framåt-
- Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra.
- Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande.

Bingel
Till Koll på matematik finns även bingel. En digital ö-värld där eleverna färdighetstränar med Sanoma Utbildnings läromedel för låg- och mellanstadiet. Övningarna i bingel är kopplade till kapitlen i boken och följer samma progression. Eleverna känner igen sig och tränar på samma moment, i bok och digitalt. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på, desto större är sannolikheten att eleverna är stimulerade och motiverade. Från lärarvyn i bingel har du som lärare full inblick i hur det går för varje elev och kan vid behov tilldela uppgifter, t ex som läxa, repetition eller utmaning. Antingen ger du samma uppgifter till alla i klassen, eller individanpassat så att varje elev får träna på just det som hen behöver. Alla övningar i bingel är självrättande och adaptiva i tre svårighetsgrader. Bingel innehåller även material för gemensam kapitelgenomgång, stödjande filmer och mycket mer.

Relaterade böcker