läsa Grundläggande mikroteori - e-bok - Begrepp och läsanvisningar pdf

läsa Grundläggande mikroteori - e-bok - Begrepp och läsanvisningar pdf

Grundläggande mikroteori - e-bok - Begrepp och läsanvisningar

  • Siffra: 996698508654473
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.0/5 (Votes: 4792)
  • Paperback : 119 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Denna e-bok innehåller det grundläggande stoffet i mikroekonomisk teori (allokeringsteori och fördelningspolitik) och vänder sig till studerande i grundkursen nationalekonomi. Syftet med denna e-bok är inte att ersätta läroböckerna, men väl att ge läsanvisningar, råd ochfrågor till inläsningen. Boken täcker det som normalt ingår i grundkursen. Innehållet är, när det gäller den grundläggande teorin, fylligare än de flesta läroböcker och e-boken kan därför användas som komplettering och en alternativ förklaring eller som uppslagsbok. Skriften har ursprungligen tillkommit som hjälp för kvällsstuderande och distansundervisning. Den har använts vid Stockholm universitet och högskolan på Gotland.

Stockholm i maj 2012

Hans Larsson

Hänvisningar till följande läroböcker:

L Lundmark: Mikroekonomi

PR Pindyck-Rubinfield: Microeconomics

FB Frank-Bernanke: Principles of Microeconomics

KW Krugman-Wells: Microeconomics

Relaterade böcker