uppkopplad Kollektivavtalsrätten : en rättsvetenskaplig berättelse epub, pdf

uppkopplad Kollektivavtalsrätten : en rättsvetenskaplig berättelse epub, pdf

Kollektivavtalsrätten : en rättsvetenskaplig berättelse

  • Siffra: 784778951078849
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.3/5 (Votes: 2657)
  • Paperback : 114 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Alltsedan Sverige blev ett modernt industrisamhälle har kollektivavtalet betraktats som det viktigaste instrumentet för att reglera den svenska arbetsmarknaden. Det är ganska länge sedan kollektivavtalet var föremål för en övergripande rättsvetenskaplig behandling, och just nu framstår en sådan som särskilt angelägen. Internationaliseringen, den snabba tekniska utvecklingen och andra tendenser i samhället utsätter kollektivavtalet för ett förändringstryck. Industrisamhället, vilket kollektivavtalet satts att reglera, tycks vara på väg att ersättas av kunskapssamhället. Den samtida kollektivavtalsrätten är därmed en berättelse om förändring, en berättelse i vilken lagstiftaren, arbetsmarknadens parter och Arbetsdomstolen har framträdande roller. En särskild roll innehas av rättsvetenskapen, en roll som borde mana till reflektion över den egna självbilden. Avhandlingen handlar om ett rättsområde i förändring, men kanske skall det visa sig att förändringarna, åtminstone vill avhandlingen ge luft åt den tanken, inte i första hand finns där kollektivavtalsrätten förväntar sig att finna dem. Akademisk avhandling.

Relaterade böcker