Wittingmetodens terminologi : metodsammanfattning, ordförklaringar och litteraturpresentation epub, pdf

 Wittingmetodens terminologi : metodsammanfattning, ordförklaringar och litteraturpresentation epub, pdf

Wittingmetodens terminologi : metodsammanfattning, ordförklaringar och litteraturpresentation

  • Siffra: 238280321306968
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.0/5 (Votes: 3627)
  • Paperback : 166 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

När man vill lära känna en metod, kan det sällan ske, utan att man ägnar en hel del uppmärksamhet åt den terminologi som är karakteristisk för metoden. För att underlätta förståelsen av Wittingmetodens termer har Maja Witting utarbetat denna framställning. Den innehåller en kortfattad metodbeskrivning, där man alltså möter termerna i sitt sammanhang. Därefter följer ett kapitel, där varje enskild term beskrivs och man får också veta var i de olika metodböckerna man kan läsa för att fördjupa sin kunskap. I ett därpå följande kapitel presenterar hon alla sina metodböcker tillsammans med ett urval av artiklar, som varit publicerade i metodens tidskrift Metodkontakt och några rapporter och doktorsavhandlingar, som belyser metoden.

Relaterade böcker