läsa Perspektiv på historien 1b 2:a uppl pdf

läsa Perspektiv på historien 1b 2:a uppl pdf

Perspektiv på historien 1b 2:a uppl

  • Siffra: 864572495565151
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.7/5 (Votes: 1557)
  • Paperback : 133 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna samt digitala läromedel.

Perspektiv på historien 1b innehåller tolv teman:
Vägar till historien
Källkritik
Forntiden
Antiken
Medeltiden
Nya tider, nya världar
Revolutionernas tidevarv
Ideologier och nationalism
Västerlandet erövrar världen
Från krig till krig
Efterkrigstiden
Mot en ny världsordning

Läromedlet har en kronologisk struktur, från de första människorna fram till idag. I denna upplaga har det globala perspektivet blivit tydligare och den genushistoriska tråden har stärkts. Likt tidigare varvas texten med dokumentövningar av skiftande karaktär och svårighetsgrad och med faktarutor som ger fördjupning och konkretion. Den nya upplagan har även stärkts med en serie analyserande uppslag där grundläggande problemställningar i historien diskuteras utifrån skilda tolkningar. Även dessa texter har tillhörande frågor där eleverna exempelvis får jobba med orsak - verkan, historiebruk eller olika perspektiv. Liksom tidigare avslutas varje kapitel med en sammanfattning.

Perspektiv på historien 1b i korthet:
* kronologisk struktur som börjar med de första människorna fram till idag
* tydligt globalt perspektiv och stark genushistorisk tråd
* intresseväckande rutor som ger konkretion och fördjupning
* frågor av olika typ efter varje avsnitt samt dokument- och analysövningar

Relaterade böcker