uppkopplad För Kristi skull : introduktion till de lutherska bekännelserna epub pdf

uppkopplad För Kristi skull : introduktion till de lutherska bekännelserna epub pdf

För Kristi skull : introduktion till de lutherska bekännelserna

  • Siffra: 449854997909005
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.3/5 (Votes: 2950)
  • Paperback : 130 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Svenska kyrkans bekännelse är enligt kyrko ordningen förklarad och kommenterad i Kon kordiebokens texter. Men vad står det i de texterna egentligen? För Kristi skull är boken som ger läsaren en grundläggande introduktion till de lutherska bekännelse texterna. Den tar hänsyn till olikheterna men ger sam tidigt en sammanhållen presentation av bekännelse texternas förhållningssätt till den kristna trons bärande beståndsdelar. För Kristi skull sätter in de lutherska bekännelsetexterna i deras historiska sammanhang, visar vilka diskussioner som föranledde texterna, vad de innehåller och hur de preciserar evangelisk luthersk trostolkning. Texterna framträder därmed både som historiska dokument präg lade av sin tids villkor, vilket inte minst innebar en starkt polemisk situation och som teologiska riktningsvisare som en kyrka som står i evangelisk luthersk tradition i vår tid har att förhålla sig till.
För Kristi skull utgör Strängnäs stifts präst och diakon mötesbok 2017.

Relaterade böcker