ladda ner online En lag om upphandling av koncessioner. SOU 2014:69 : Slutbetänkande av Genomförandeutredningen pdf, epub

ladda ner online En lag om upphandling av koncessioner. SOU 2014:69 : Slutbetänkande av Genomförandeutredningen pdf, epub

En lag om upphandling av koncessioner. SOU 2014:69 : Slutbetänkande av Genomförandeutredningen

  • Siffra: 791063087613062
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.3/5 (Votes: 4156)
  • Paperback : 120 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Lämnar förslag till hur vissa bestämmelser i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling (KOM(2011) 896) och förslaget till Europarlamentets och rådets direktiv om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (KOM(2011) 895) bör genomföras i svensk rätt enligt den lydelse direktiven får när de har antagits.

Vidare analyseras och lämnas förslag till hur samtliga bestämmelser i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner (KO (2011) 897) bör genomföras i svensk rätt enligt den lydelse direktivet får när det har antagits.

Relaterade böcker