uppkopplad Straffprocessen pdf

uppkopplad Straffprocessen pdf

Straffprocessen

  • Siffra: 922471051020146
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.8/5 (Votes: 3566)
  • Paperback : 183 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

I boken behandlas hela straffprocessen i en kronologisk linje, det vill säga beskrivs och kommenteras förundersökning, straffprocessuella åtgärder och rättegången i tingsrätt, hovrätt och HD efter en tidsaxel som slutar med verkställigheten där även påföljderna kortfattat berörs. I framställningen behandlas också parter och målsägande, rättskraft och ändring av åtal samt bevisföring, bevisvärdering och bevisbörda. Även rättegångskostnader och "incidenter", till exempel uppskov och rättspsykiatrisk undersökning, uppmärksammas. De svenska forumreglerna ges en kortfattad beskrivning. Internationella aspekter på brottmålsprocessen tas upp till en utförlig genomgång och beskrivning. Svensk internationell straffprocessrätt behandlas alltså ingående, liksom internationell rättslig hjälp med utlämnande och överföring av lagföring

Boken är avsedd som en handbok i straffprocessrätt för praktiskt verksamma jurister som sysslar med brottmål i eller med anknytning till rättsväsendet och för undervisningsbruk (främst jurist-, åklagar- och polisutbildning). Förutom sedvanligt sakregister är framställningen också försedd med ett lagrumsregister.

Relaterade böcker