ladda ner Vi vill inte bli gamla : som äldreomsorgen ser ut i dag pdf

ladda ner Vi vill inte bli gamla : som äldreomsorgen ser ut i dag pdf

Vi vill inte bli gamla : som äldreomsorgen ser ut i dag

  • Siffra: 513371777130163
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.5/5 (Votes: 1568)
  • Paperback : 106 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Vi är rädda för att bli gamla. Vi litar inte på att samhället kommer att ge den vård och omsorg vi vill ha. Vi vill som gamla ha samma valfrihet att styra våra liv som vi haft under hela livet, men då måste vi ta mer ansvar och själva betala mer än idag, menar författarna Berit Rollén och Monika Olin Wikman.

Vi vill inte bli gamla bygger på personliga intervjuer med ledande politiker, samhällsdebattörer och entreprenörer om äldreomsorgen. Intervjuerna ger belägg för att det finns stora brister när det gäller såväl kvantitet som kvalitet i vården. Det saknas kunskaper och planering, nytänkare har svårt att ta sig fram. Ett nytt perspektiv på ansvarsfördelning mellan samhälle och individ bildar bakgrund till en rad konkreta förslag från författarna som rör såväl samhället som de enskilda. Till detta läggs ett brett faktakapitel om dagens äldreomsorg.

Berit Rollén har bland annat varit verksam som journalist, statssekreterare, generaldirektör för AMU-Gruppen och Invandrarverket samt landstingsdirektör. Monika Olin Wikman är jurist. Hon har haft ledande befattningar inom bland annat Socialdepartementet och Socialstyrelsen samt varit landstingsdirektör.

Ur innehållet (den intervjuades namn inom parentes):
»Så vill jag inte sluta mina dagar « (Gunnila Masreliez-Steen)
Vi har för dålig kunskap (Maria Larsson)
Vi kan klara det de närmaste tio åren avgörande (Ylva Johansson)
Vi kommer inte att finna oss (Magdalena Andersson)
Medmänskliga beroenden ska vi aldrig göra oss fria från (Ilmar Reepalu)
Valfrihet genom kundval (Erik Langby)
Förebild: Vigs Ängar så vill vi bo (Lillemor Husberg)
Varför byggs det inte fler Vigs Ängar? (Christer Neleryd)
Debatt om finansiering (Per Borg)
Mer segregering i äldreomsorgen! (Anna Hedborg)
Vad tycker marknaden? (Bertil Allard och Ulf Lindberg)
»Så här vill vi ha det kan ni hjälpa oss med det?« (Gun-Britt Mårtensson)
Ensamhet, hjälplöshet och tristess tre plågoris för de gamla (Torill Findeisen)
Vården är en förmyndare (Sven-Erik Peterson)
Hur kan det bli roligt att bli gammal nytänkande i Mälardalen (Ian Wachtmeister)
Bo i växthus (Lars Lindqvist)
Ägarlägenheter en ny form för seniorboende och vårdhem? (Boo Colldin)
Kvaliteten ska avgöra i upphandling (Carina Larsson)
Möjligheternas hemvård i Halmstad (Lisbet Svensson)

Recension
"Boken, som är lättläst, välskriven och idérik ... Målgruppen är bred; alla som på något sätt är involverade i eller intresserade av den svenska äldreomsorgen."
Anders Östnäs, BTJ

Relaterade böcker