läsa Ansökan i inskrivningsärende pdf, epub ebook

läsa Ansökan i inskrivningsärende pdf, epub ebook

Ansökan i inskrivningsärende

  • Siffra: 901860938583197
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 4192)
  • Paperback : 151 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Vad krävs för att en ansökan till inskrivningsmyndigheten (IM) i fastighetsärenden ska vara fullständig? Hur ska det se ut med lagfart vid köp, gåva, arv m.m. samt vid inteckning, dödning av inteckning och nyinteckning? I denna handledning finner du svar på dessa frågor och mer.

Ansökningshandlingarna i inskrivningsärenden som skickas in till Lantmäteriets Fastighetsinskrivningskontor är ofta ofullständiga. Denna handledning syftar till att ge upplysning om vad som normalt fordras för att de vanligast förekommande typerna av ansökningar ska vara fullständiga.

Relaterade böcker