läsa Ämbetsmän på äventyr pdf, epub ebook

läsa Ämbetsmän på äventyr pdf, epub ebook

Ämbetsmän på äventyr

  • Siffra: 157151917291909
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.4/5 (Votes: 3555)
  • Paperback : 131 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

"Denna historia är till för att visa, hur ofantligt litet byråchefen i Ecklesiastikdepartementet, Petrus Joakim Baltsar Coliander, och hans vän filosofie doktorn och aktuarien i Statistiska centralbyrån, Hampus Öhrwall, egentligen visste om sig själva." (ur novellen Svin i Ollonskog)
Novellsamlingen Ämbetsmän på äventyr innehåller tre noveller - Svin i ollonskog, Regeringsrådets semester och Den nye Robinson. Den gavs ut första gången 1912. Om samlingen skrev Bonniers litterära magasin i februari 1932: "Novellerna gåvo en skarpögd och leende påminnelse om det artificiella och bräckliga i all skyddad tillvaro, uppburen vare sig av staten, förmögenheten eller en mans makt och vilja."
Sigfrid Siwertz (1882-1970) var en svensk författare, poet och ledamot av Svenska Akademien i nästan fyrtio år.

Relaterade böcker