ladda ner online Balans Företagsekonomi 2 Övningar pdf ebook

ladda ner online Balans Företagsekonomi 2 Övningar pdf ebook

Balans Företagsekonomi 2 Övningar

  • Siffra: 129799275091599
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 5.0/5 (Votes: 2158)
  • Paperback : 145 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Ordet balans ger associationer till balans i räkenskaperna och vikten av ett långsiktigt förhållningssätt. Balans Företagsekonomi är ett läromedel som från grunden är utvecklat utifrån gymnasiets kurser Företagsekonomi 1 och 2, och har en tydlig koppling till de centrala delarna.

Balans Företagsekonomi 2 övningar följer samma struktur som faktaboken, det vill säga åtta block som tydligt speglar det centrala innehållet i kursplanen. Genom tre olika nivåer - grönt, blått och svart - klargörs hur elevens färdigheter och kunskaper i ämnet utvecklas.

* Gröna övningar ger eleven grunden i inlärningsprocessen
* Blå övningar där eleven applicerar och befäster sina kunskaper
* Svarta övningar kräver mer av eleven än de gröna och blå. Eleven visar sina kunskaper mer utförligt och nyanserat. Här är nyckelorden perspektiv, reflektion, samband och självständighet.

Balans passar dig som söker ett läromedel som:

* har en struktur som följer, och har en tydlig koppling till, de centrala delarna och kunskapskraven i kursplanen
* hjälper eleven att se vad hen behöver göra/kunna för nå kursens olika kunskapsnivåer 
* vill inspirera dina elever till ett modernt företagande med hållbar utveckling och entreprenörskap som honnörsord

Relaterade böcker