Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt epub, pdf

 Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt epub, pdf

Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt

  • Siffra: 628588514779521
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.9/5 (Votes: 3100)
  • Paperback : 188 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Den här boken handlar om hur man skapar historia, hur händelser i det förflutna ordnas till ett gripbart sammanhang. Den historiska undersökningen är inte vilken text som helst, den syftar till att besvara en fråga.

I boken diskuteras hur en sådan fråga formuleras och vetenskapligt försvaras samt hur man använder metoder och källor. Svaret på frågan är en del av undersökningen, förmedlingen av resultatet en annan men inte mindre viktig. I boken diskuteras hur en historievetenskaplig argumentation ser ut, vilka krav som ställs på framställningssättet samt vad man ska tänka på då man kritiserar ett vetenskapligt arbete. Det finns också en ordlista där många aktuella historieteoretiska begrepp och termer diskuteras.

I denna andra upplaga har en genomgripande uppdatering av innehållet gjorts. Bokens tio kapitel kompletteras av ett avsnitt om Internetadresser för historiker som man kommer åt genom att klicka på länken "ladda ner" till höger på denna sida.

Boken vänder sig i första hand till studenter på B-nivå i historia, vilka för första gången i sitt uppsatsarbete ställs inför uppgiften att självständigt göra en historisk undersökning.

Relaterade böcker