Operationssjukvård : operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad pdf, epub ebook

 Operationssjukvård : operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad pdf, epub ebook

Operationssjukvård : operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad

  • Siffra: 427606549299429
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 4045)
  • Paperback : 165 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

God och försvarbar operationssjukvård bygger på kunskap, men också på respekt för den enskilda människans liv och värdighet. Operationsavdelningen är en högteknologisk avdelning och i den miljön ska patienten bli sedd och omhändertagen. Teknik och omsorg ska förenas!

Boken Operationssjukvård synliggör operationssjuksköterskan som omvårdande yrkesutövare med utgångspunkt i operationssjuksköterskans befogenhetsområde och funktionsansvar. Boken består av tre delar:

Del 1 Vård, kunskap och handlingar på operationsavdelningen utgår från operationssjuksköterskans möte med patienten. Centrala teman är utveckling av professionellt omdöme och handlag i operationssjukvården. I denna del beskrivs också krav på operationsavdelningens fysiska utformning.

Del 2 Operationssjuksköterskans yrkesmässiga grund behandlar den direkt patientinriktade omvårdnadsfunktionen, som beskrivs utifrån operationssjuksköterskans förebyggande, behandlande och lindrande funktioner.

Del 3 Operationssjuksköterskans formella ansvar handlar om den indirekt patientinriktade omvårdnadsfunktionen. De teman som belyses är dokumentation, administration, pedagogik, utveckling och forskning. 

Varje kapitel avslutas med nyckelord, frågor att reflektera över och litteraturförteckning. Boken är rikt illustrerad.

Den primära målgruppen är studerande vid vidareutbildningar i operationssjukvård, men boken är också användbar för operationssjuksköterskor som arbetar på operationsavdelningar, dagkirurgiska enheter och kirurgiska polikliniker.

Relaterade böcker