ladda ner Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk pdf ebook

ladda ner Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk pdf ebook

Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk

  • Siffra: 453872681986827
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.4/5 (Votes: 2637)
  • Paperback : 148 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Grundhjulet för grundläggande sva

Passar den nya kursplanen.

I Grundhjulet ingår texter i olika genrer, exempelvis berättande, beskrivande, argumenterande och instruerande. Det finns bland annat sånger, dikter, noveller, utdrag ur romaner, kåserier, krönikor, reportage och tidningsartiklar. Till texterna finns många och varierade läsförståelsefrågor, ordövningar samt övningar att skriva i olika genrer. Hörförståelse tränas genom övningar av olika slag. Tips om studieteknik och skrivande finns också.

Tre större temablock
Boken är indelad i tre större temablock: JAG, DU och VI. Första blocket passar delkurs 1och 2, andra och tredje blocket för delkurs 3 respektive 4. I blocket JAG får eleverna bl.a. arbeta med följande kapitel: Jag trivs bäst, Jag och ekonomi, Jag och miljön, samt Jag och mitt cv. Sist i varje block finns ett avsnitt som låter eleverna repetera en del av det som tagits upp i blocket.

Inlästa texter och ordlistor
Alla texter till Grundhjulet är inlästa och går att ladda ner kostnadsfritt via vår hemsida www.sanomautbildning.se/hjulet.
Ordlistor med förklaringar till bokens alla texter finns på www.ovningsmastaren.se.

Relaterade böcker