uppkopplad Didaktiska examensarbeten i lärarutbildningen för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium etc. pdf ebook

uppkopplad Didaktiska examensarbeten i lärarutbildningen för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium etc. pdf ebook

Didaktiska examensarbeten i lärarutbildningen för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium etc.

  • Siffra: 340178251202355
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.8/5 (Votes: 3934)
  • Paperback : 146 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

DIDAKTISKA EXAMENSARBETEN behandlar didaktiska forskningsfrågor - dvs. frågor som har att göra med lärares och elevers verksamhet i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium etc. Boken är avsedd att användas i lärarutbildningar för alla delar av skolsystemet och är skriven med utgångspunkt från den blivande lärarens arbetsprocess och perspektiv. Såväl ämnes- som allmändidaktiska forskningsfrågor presenteras.

Läs mer
Tanken är att ge de lärarstuderande - oavsett inriktning - möjlighet att överblicka och välja forskningsfrågor som de är speciellt intresserade av och som de senare kan fortsätta att kartlägga under sin kommande yrkesverksamhet. Möjligheten att genomföra examensarbeten i samarbete mellan studerande med olika inriktning - kanske i par och med komparativa metoder - diskuteras.
I boken presenteras också ett urval av de teoretiska och metodiska frågeställningar som är av betydelse för didaktisk forskning. Det innebär inte att boken ger någon akademisk, fullständig vetenskapsteoretisk eller metodmässig översikt. I stället fokuseras just de vetenskapliga teorier och metoder som kan användas vid undersökning av didaktiska problem med betydelse för lärares yrkesarbete.
I boken finns insprängda tolv korta s.k. "berättelser" som kan läsas fristående och bilda utgångspunkt för diskussioner - eventuellt också användas inom andra av lärarutbildningens kurser. Några exempel:
- Förföreställningar - om skola och om vetenskap
- En pilotstudie på två skolor
- "Verkligheten" och människan som sociala konstruktioner
- Piaget jämförd med Vygotskij

Om författarna
Bokens författare, Gerhard Arfwedson, har flera årtiondens erfarenhet som lärare, lärarutbildare och forskare. Hans rikhaltiga produktion inom det didaktiska fältet återfinns i bokens litteraturförteckning.

Relaterade böcker