Abstrakt algebra pdf, epub ebook

 Abstrakt algebra pdf, epub ebook

Abstrakt algebra

  • Siffra: 334177028377644
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.7/5 (Votes: 4634)
  • Paperback : 174 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Denna bok ger en introduktion till teorin för algebraiska strukturer, som till exempel grupper, ringar och kroppar.
Studiet av grupper omfattar bl.a. cykliska grupper, permutationsgrupper, Lagranges sats, normala undergrupper, kvotgrupper, lösbara grupper och Sylows satser. Teorin för ringar och kroppar inkluderar begrepp som noll-delare, integritetsområden, ideal, kvotringar, polynomringar och kroppsutvidgningar.
I boken ges även en introduktion till Galoisteori, och ett kapitel ägnas åt partiella ordningar och booleska algebror. Även exempel på hur teorin kan tillämpas inom områden som kryptering, kodningsteori, kombinatorik (Burnsides formel) och geometriska konstruktionsproblem presenteras.
Boken innehåller närmare 800 övningsuppgifter.
Abstrakt algebra är avsedd att användas på inledande kurser i abstrakt algebra, men
innehåller mer än vad som vanligtvis ingår i en första kurs i ämnet, varför den även kan användas på fördjupningskurser.

Relaterade böcker