uppkopplad SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär pdf ebook

uppkopplad SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär pdf ebook

SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär

  • Siffra: 184003415926959
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.5/5 (Votes: 2897)
  • Paperback : 172 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

SEK Handbok 426 beskriver zonklassning av områden med explosiv gasatmosfär. Den innehåller standarden SS-EN 60079-10-1:2016 på svenska och engelska. Dessutom ingår svenska bilagor med klassningsexempel, en sammanfattning av brännbara gasers och ångors egenskaper samt tabeller med data för brännbara gaser och ångor.

Den nya utgåvan är kraftigt omarbetad jämfört med tidigare. I den nya utgåvan av standarden bygger huvudspåret vid zonklassning på att man kombinerar utsläppshastigheten och riskkällans typ med en beräkning av gasens utspädning genom ventilationens verkan. Ventilationens effektivitet och tillgänglighet spelar därför en avgörande roll. Standarden medger också att man kan använda förenklade metoder eller en kombination av olika metoder.

Standarden beskriver olika former av utsläpp, liksom skillnaderna mellan naturlig och mekanisk ventilation. I den nya utgåvan införs tre utspädningsgrader - hög, medelhög och låg - för att avgöra hur den brandfarliga gasen blandar sig med den omgivande atmosfären. Utspädningen spelar en avgörande roll vid bestämningen av zonernas klass och utbredning, tillsammans med riskkällans typ - kontinuerlig, primär eller sekundär - och ventilationens tillgänglighet - bra, acceptabel eller dålig.

Standardens bilagor med exempel på beräkningar och zonklassning är därför fullständigt omarbetade. Dessutom har tillkommit nya informativa bilagor om hydrogen och hybridblandningar.

De svenska exemplen som i handboken kompletterar standarden är omarbetade i enlighet med den nya utgåvan av standarden. Bilagorna med listor med brännbara gasers och ångors och deras egenskaper har behållits oförändrade.

Relaterade böcker