ladda ner Människan - en ohållbar historia? Möjligheter till en hållbar utveckling ur ett historiskt perspektiv. pdf epub

ladda ner Människan - en ohållbar historia? Möjligheter till en hållbar utveckling ur ett historiskt perspektiv. pdf epub

Människan - en ohållbar historia? Möjligheter till en hållbar utveckling ur ett historiskt perspektiv.

  • Siffra: 954881183271649
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 1964)
  • Paperback : 148 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Alltfler människor talar idag om hållbar utveckling. De inser att den globala situationen håller på att bli ohållbar. Människor hotas av ändrat klimat, brist på vatten, brist på mat, pandemier och krig. Arter utrotas, skogar skövlas, fiskebestånd överfiskas. '

Den här boken sätter in dagens diskussion om hållbar utveckling i ett historiskt sammanhang. Den är en sammanställning av forskning om hur människor påverkat och påverkats av sin omgivande miljö. Den tar upp frågor om befolkningsutveckling, klimat, sjukdomar och utnyttjande av naturresurser. Den tar också upp teorier om politiska system och strukturer, som skapat uppdelning mellan rika och fattiga.

Boken har vuxit fram ur tvärvetenskaplig humanekologisk forskning och undervisning och riktar sig till var och en som vill ha en djupare förståelse för den historiska bakgrunden till dagens problem. Boken lämpar sig som lärobok vid universitet, som fortbildningsmaterial för lärare inom grundskola och gymnasium och som grundbok i studiecirklar.

Docent Carl Henrik Lyttkens har sedan 1980-talet varit verksam som forskare och lärare vid avdelningen för humanekologi, som nu ingår i Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet. Utöver humanekologi och globala studier har författaren en gedigen bakgrund i teologi, historia, filosofi, vetenskapsteori och pedagogik, men har även arbetat med naturvetenskapliga frågor.

Relaterade böcker