läsa God läsutveckling - kartläggning och övningar, tredje upplagan epub pdf

läsa God läsutveckling - kartläggning och övningar, tredje upplagan epub pdf

God läsutveckling - kartläggning och övningar, tredje upplagan

  • Siffra: 270290025362548
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.1/5 (Votes: 4865)
  • Paperback : 135 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

God läsutveckling

I God läsutveckling - kartläggning och övningar, beskrivs läsningens fem dimensioner: Fonologisk medvetenhet, Ordavkodning, Flyt i läsningen, Läsförståelse och Läsintresse. Varje elevs läsutveckling synliggörs genom att läraren kartlägger och på ett schema markerar framstegen (finns även att tillgå digitalt via inloggning - kod i boken).

Ny, reviderad upplaga där främst dimensionerna Läsförståelse och Läsintresse har setts över och aktualiserats. Den beskrivande texten om läsförståelse har byggts ut med senare forskningsrön gällande bl a läsförståelsestrategier.

Till boken hör en separat studiehandledning med underlag för att tillsammans med kollegor under fem träffar studera, diskutera och integrera God läsutveckling i undervisningen.
God läsutveckling i praktiken

God läsutveckling i praktiken är ett kompletterande material med ytterligare övningar att använda i det dagliga arbetet med God läsutveckling. Boken har uppdaterats utifrån ändringarna som gjorts vid 2014 års revidering av God läsutveckling. Den den nya upplagan görs spiralbunden och i färg för att underlätta navigeringen.

Är du intresserad av fortbildning i läsutveckling? Kontakta Natur & Kultur på [email protected]

Boken ger just det stöd, som lärare behöver för att strukturera sitt arbete med att lära eleverna att läsa. Ett oumbärligt redskap i läsinlärningen
Tidningen Dyslexi

Relaterade böcker