ladda ner Läroplan för grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2016 pdf

ladda ner Läroplan för grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2016 pdf

Läroplan för grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2016

  • Siffra: 502806321390963
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.5/5 (Votes: 2082)
  • Paperback : 170 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

DEN HÄR VERSIONEN AV LÄROPLANEN KOMMER ATT FINNAS TILL FÖRSÄLJNING FRAM TILL DECEMBER 2017, DÅ SKOLVERKET KOMMER ATT PUBLICERA EN UPPDATERAD VERSION PÅ SIN WEBBPLATS, med de nya skrivningarna om digital kompetens. Den versionen kommer däremot inte att tryckas.

Eftersom grundsärskolans timplan ska stadieindelas och flera kursplaner därför behöver revideras kommer läroplanen att finnas till försäljning preliminärt först i september 2018.

I den här befintliga upplagan av läroplanen har texten i avsnitt 2.5 Övergång och samverkan reviderats. Dessutom har modersrmål kompletterats med kursplan och kunskapskrav för modersmål, de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

Relaterade böcker

Söka