läsa Arbetets arv : texter om en ny kulturhistoria pdf, epub ebook

läsa Arbetets arv : texter om en ny kulturhistoria pdf, epub ebook

Arbetets arv : texter om en ny kulturhistoria

  • Siffra: 692683269693061
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.5/5 (Votes: 4097)
  • Paperback : 187 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

När "Arbetets arv" kom ut i slutet av 1980-talet fick dåtidens livliga diskussion om arbetslivets förnyelse ett fördjupat historiskt och filosofiskt perspektiv. Idag väcker den till liv frågeställningar som i stort sett försvunnit från den politiska dagordningen. Metallarbetarförbundets idéer om "det goda arbetet", som presenterades i samma veva, skingrades i skuggan av 1990-talskrisen, och arbetarrörelsen har alltsedan dess aldrig förmått återknyta till den tappade tråden.

Samtidigt anknöt bokens undersökningar av arbetaridentitet och arbetarkultur till en diskussion som för 30 år sedan bara befann sig i sin linda - en diskussion om klassamhällets förändring i spåren av industrisamhällets omvandling under 1900-talets sista kvartssekel och dess avtryck i människors upplevelse av sin plats i samhället.

"Arbetets arv" var den första av fyra essäsamlingar som Per Forsman - pseudonym för Örjan Nyström - skrev i slutet av 1980- och början av 1990-talet som alla handlade om olika aspekter av denna omvandling - "Eftertankar om arbetet" (1991), "Det gamla och det nya bygget" (1993) och "Det kluvna samhället" (1995). Genom att knyta samman självbiografi och historia, individuellt och kollektivt, är det böcker som mitt uppe i en stor samhällsförändring söker återvinna ett fotfäste för ett förnyat politiskt och socialt engagemang för jämlikhet och demokratisering. På så vis är de lika aktuella idag som när de skrevs. Samtliga kommer framöver att återutges på Dejavu.

Relaterade böcker