SO-serien Geografi 9 epub, pdf

 SO-serien Geografi 9 epub, pdf

SO-serien Geografi 9

  • Siffra: 401226465171032
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.5/5 (Votes: 1183)
  • Paperback : 190 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Hela SO-serien är uppdaterad för Lgr11. SO-serien Geografi är klassiskt upplagd med ingångar via naturgeografi och kulturgeografi. De nya böckerna i SO-serien är omarbetade utifrån kursplanens betoning på samspelet mellan natur, samhälle och människans livsvillkor.

Missa inte lärarhandledningen, som är full av tips och övningar. Tankarna om de fem förmågorna ligger till grund för lärarhandledningarna till SO-serien.

För dig som vill arbeta digitalt finns onlineböcker och en kostnadsfri webbapp. SO-seriens digitala paket ger dig Maxi-onlineböckerna i alla fyra SO-ämnena.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Hur håller man motivationen igång hos elever som är snabba och som slukar kunskap? Och samtidigt hos dem som har svårt att förstå texten i grundboken?
Låt dina elever ta sig an geografin med hjälp av ett klassiskt uppbyggt läromedel. Själva kunskapsstoffet är lättillgängligt och läromedlet tar er till de kunskapsmål som den nya läroplanen förskriver. Bland annat handlar det om direkt tilltal, en tydlig berättarröst, luftig layout och inte för informationstätt.
Det finns ett SO-S för varje behov - heterogen klass. SO-Serien hjälper dig att ge alla dina elever rätt utmaning. Välj antingen SO-S Geografi Ämnesboken, årskursböckerna eller Maxi. Ämnesboken är en sammanslagning av årskursböckerna. Varje grundbok ger en noga utvald baskurs så att alla ska kunna nå sina mål i geografi. För dem med behov av större utmaningar finns SO-S Maxi sedan några år och den har en utökad kurs och mer stoff. Onlineböckerna har en talsyntesfunktion, vilket underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Lättillgängliga texter. Texterna är skapade utifrån nya forskningsrön, från bland andra Monica Reichenberg, docent i ämnesdidaktik, som säger att direkt tilltal och en tydlig berättarröst gör texterna mer levande och engagerande. Formen är lätt och luftig så att eleverna enkelt hittar. Det finns sammanfattningar, faktarutor, fördjupningar, uppgifter och ordförklaringar som bryter av och förtydligar.
Ett väl avvägt innehåll i linje med Lgr 11. Innehållet i seriens grundböcker är väl avvägt, varken för mycket eller för lite. Urvalet bygger på den undersökning i 17 svenska skolor vi gjorde inför revideringen av SO-Serien, och som visade att undervisningspraxis är ungefär likadan i hela landet. Men vi har även gjort en mycket grundlig granskning av vad som krävs för att serien ska överensstämma med de nya kursplanerna i Lgr 11.
Komponenter
- Ämnesbok åk 7-9 SO-S Geografi 7 har tyngdpunkten på klimat och växtlighet som förutsättning för människans överlevnad. SO-S Geografi 8 behandlar främst natur- och kulturlandskapet i Sverige och Norden. Europa och andra delar av den rika världen behandlas tematiskt med boende-, sysselsättnings- och produktionsaspekter i SO-Serien Geografi 9. Där finns också klargörande kapitel om utveckling och om rika och fattiga länder, samt två avslutande två kapitel som tar upp miljöfrågorna ur globalt respektive svenskt perspektiv.
Innehåll
SO-S Geografi 7 Lgr 11
Kap 1 Planeten Jorden
Kap 2 Klimat och väder
Kap 3 Klimatzoner och växtlighet
Kap 4 Vattnet och människorna
Kap 5 Mat från mark och vatten
Kap 6 Människorna och maten
SO-S Geografi 8 Lgr 11
Kap 1 Landskapet omkring oss
Kap 2 Skogslandskapet och trävarorna
Kap 3 Jordbrukslandskapet och matvarorna
Kap 4 Fritidens landskap
Kap 5 Staden
SO-S Geografi 9 Lgr 11
Kap 1 Industri och service
Kap 2 Energi
Kap 3 I-länderna
Kap 4 Utvecklingsländerna
Kap 5 Hållbar utveckling
Kap 6 Sårbarhet
Kap 7 Tema Arktis
- SOS Geografi Ämnesboken Ämnesboken är en sammanslagning av de tre årskursböckerna.
- Lärarhandledning Även lärarmaterialet är reviderat och det finns en lärarhandledning till varje ämne. Tankarna om de fem förmågorna ligger till grund för de nya lärarhandledningarn

Relaterade böcker