läsa Att leva som sambo : en civilrättslig studie av det rättsliga skyddet för sambor och om det är i takt med sin tid epub, pdf

läsa Att leva som sambo : en civilrättslig studie av det rättsliga skyddet för sambor och om det är i takt med sin tid epub, pdf

Att leva som sambo : en civilrättslig studie av det rättsliga skyddet för sambor och om det är i takt med sin tid

  • Siffra: 439000782004334
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.5/5 (Votes: 2163)
  • Paperback : 130 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Att leva som sambo har blivit vanligare och gruppen sambor har också blivit allt mer heterogen. Men är det rättsliga skyddet för sambor i takt med sin tid? Motsvarar det rättsliga skyddet olika sambors behov av - och önskemål om - ekonomiska rättsverkningar i händelse av att samlevnaden upplöses genom separation eller dödsfall?

I denna avhandling studeras det rättsliga skyddet för sambor i relation till sambors sociala och ekonomiska gemenskap. Boken innehåller bland annat en omfattande empirisk studie. Syftet med studien har varit att undersöka den sociala kontext som berörs av de frågor som behandlas i avhandlingen. Den empiriska studien innehåller frågor som: Vad har allmänheten för kunskaper och åsikter om det rättsliga skyddet för sambor? Hur betraktar sambor sitt samboförhållande och hur omfattande är deras ekonomiska gemenskap? Utökar sambor skyddet för varandra på egen hand och hur ser de på frågan om giftermål? Resultaten från studien speglas i avhandlingen mot de lagar, principer och överenskommelser som kan få betydelse för hur den ekonomiska situationen utfaller för var och en av samborna vid en separation eller ett dödsfall.

Relaterade böcker