Specialpedagogik och sociala problem i gymnasieskolan - En granskning av skoldemokratins innebörder och kvalitet epub pdf

 Specialpedagogik och sociala problem i gymnasieskolan - En granskning av skoldemokratins innebörder och kvalitet epub pdf

Specialpedagogik och sociala problem i gymnasieskolan - En granskning av skoldemokratins innebörder och kvalitet

  • Siffra: 145207359227431
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.0/5 (Votes: 1100)
  • Paperback : 128 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Denna bok granskar den pedagogiska verksamhetens sociala förutsättningar inom gymnasieskolan. Vilka svårigheter och möjligheter har gymnasieskolan att genomföra grundprincipen i läroplanernas demokratiska värdegrund - en skola för alla? Hur kan skolan bearbeta och förstå social problematik i pedagogiska situationer?

Med dessa frågor i fokus analyserar författaren hur en balans kan skapas mellan liberala frihetskrav och solidarisk gemenskap i skolan. Vidare granskar och presenterar han en bred översikt över olika utbildningsteorier och forskningsresultat som analyserar skolors möjlighet att verka demokratiskt i samhället. Intresset är huvudsakligen riktat mot specialpedagogiskt relevanta frågor.

Boken är lämplig för lärarutbildningen och specialpedagogisk påbyggnadsutbildning samt som fortbildningsmaterial, framför allt för personer som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med sociala problem i pedagogiska sammanhang. Boken kan också användas på universitetskurser i samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen som pedagogik, sociologi och psykologi. Den är vidare intressant för forskare, socialhandläggare och skolpolitiker.

Relaterade böcker