ladda ner Synvända - Förändring för det 21:a århundradet epub, pdf

ladda ner Synvända - Förändring för det 21:a århundradet epub, pdf

Synvända - Förändring för det 21:a århundradet

  • Siffra: 922080554818871
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.4/5 (Votes: 3843)
  • Paperback : 189 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Vågar vi se världen på helt nya sätt och har vi modet att "synvända", eller ska vi nöja oss med status quo och gå och fika istället?
Världens samhällen har under de senaste fyra decennierna genomgått stora förändringar och förändringstakten och komplexiteten tilltar. Drivkrafterna är globalisering, migration och flyktingströmmar, tekniska innovationer som robotisering, digitalisering, artificiell intelligens och autonoma system, samt ett historiskt paradigmskifte i välfärdssystemet - från väl färdsstat till välfärdskapitalism. Boken handlar om att förstå vad som händer i samtiden för att göra någonting åt framtiden, och utspelar sig i tre akter: Verkligheten förklarad, Verkligheten ifrågasatt, Verkligheten förändrad och mynnar ut i Den nya berättelsen.

Leif Drambo - filosofie doktor, förfat ta re, fri forskare och sam hälls en tre pre nör - tar med läsaren på en spännande samhällsfilosofisk kunskapspromenad i delvis okända marker med förvånansvärt mån ga snåriga stigar och oväntade upplevelser. Den förklarar vad som sker i våra samhällen och varför.

Bakom tillspetsade formuleringar hittar vi tankeväckande och kritiska betraktelser av samhälls ut vecklingen samtidigt med konstruktiva lösningar på vår tids största utmaningar genom sociala inno vationer och ett nytt tänkande; att spränga de gamla ramarna och tänka utanför de eta blerade boxarna.

Relaterade böcker