Genus och miljö pdf

 Genus och miljö pdf

Genus och miljö

  • Siffra: 118762132296992
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.3/5 (Votes: 2850)
  • Paperback : 116 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Genus och miljö är två områden som sällan kopplas samman, men som båda ska integreras i olika verksamheter som undervisning,samhällsplanering och samhällsutveckling. Utgångspunkten för denna bok är att de båda områdena förutsätter varandra och måste hanteras samtidigt. Strävan efter jämställdhet måste ta hänsyn till de miljökonsekvenser som följer med förändringar som görs. Ansträngningar att minska belastningen på ekosystemen måste på motsvarande sätt belysa genusaspekter kring frågor som odling och vattenförsörjning eller energi-användning.

Strävan efter jämställdhet leder till att vi inte alltid kan se tydligt hur framtidens miljöpolitik ska formas, och miljöproblem leder till att jämställdhetsarbetet måste omformuleras efter hand. Vägen in i framtiden är inte solklar och spikrak, och vi måste beträda den med varsamhet och lyhördhet för olika röster och nya insikter.

Boken presenterar grundläggande genusvetenskapliga teorier kopplade till miljöfrågor, naturvetenskap och teknikvetenskap och vänder sig till studenter inom miljövetenskapliga utbildningar samt till studenter inom genusvetenskap med intresse för miljöfrågor.

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2013.

Relaterade böcker