ladda ner Logik med tillämpningar epub, pdf

ladda ner Logik med tillämpningar epub, pdf

Logik med tillämpningar

  • Siffra: 374658680997911
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.9/5 (Votes: 2922)
  • Paperback : 188 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Den formella logiken utvecklades under nittonhundratalet till en bred matematisk teoribildning vars begrepp och resultat har fått slående tillämpningar inom beräkningsteori, datalogi och matematik. Samtidigt har ämnet i högsta grad sin anknytning till grunderna för det logiska tänkandet, och den moderna logiken har gett djupa insikter i den axiomatiska metodens möjligheter och begränsningar.

Boken presenterar ett urval av den formella logikens centrala begrepp, resultat och tillämpningar, däribland fullständighetssatsen för predikatlogiken, Gödels ofullständighetssats, avgörbarheten hos teorin för de reella talen, det konstruerbara universum som modell av axiomatisk mängdlära. Framställningen kombinerar matematisk precision med informella förklaringar och diskussioner avsedda att belysa de centrala begreppen. Boken innehåller också många övningsuppgifter, delvis med lösningar.

Relaterade böcker